Katedra śś. Stanisława i Wacława

Sanktuarium Matki Bożej Świdnickiej

 

Matka Boża Świdnicka 

Diecezja Świdnicka

Obraz MB

Świdnicki kościół śś. Stanisława i Wacława jest siedmioprzęsłową bazyliką trójnawową, zamkniętą częścią dwunastoboku w nawie
środkowej i częścią ośmioboku w nawach bocznych. Dwa przęsła zachodnie naw bocznych stanowią zarazem przyziemie wież, z których w całości zrealizowano tylko południową. Część prezbiterialna została wyniesiona ponad poziom posadzki nawy głównej, co uwydatnia widok na ołtarz główny, pod którym znajduje się krypta datowana na schyłek XIV wieku. Nawa główna świątyni otwiera się do naw bocznych ostrołukowymi arkadami.
Ołtarz główny jest wzorowany na ołtarzu w paryskim kościele Val-de-Grâce. Ukończony został w 1694 roku, a jest dziełem jezuity Jana Riedla. Opracowany jako kolisty baldachim podtrzymywany przez siedem wysmukłych kolumn, został ozdobiony postaciami śś. Stanisława i Wacława, patronów zakonu jezuickiego, śś. Ignacego Loyoli i Franciszka Ksawerego oraz śś. Jerzego i Floriana nad bramkami obejścia. Całość została wykonana w drewnie i polichromowana. W centrum ołtarza umieszczona jest figura Matki Bożej z Dzieciątkiem. Po lewej stronie ołtarza głównego znajduje się obraz z 1703 roku, przedstawiający męczeńską śmierć św. Stanisława, pędzla Jana Ignacego Knechtla z Legnicy. Na przeciwległej ścianie znajduje się dzieło przedstawiające śmierć św. Wacława, którego autorstwo przypisuje się Michałowi Willmannowi. Pochodząca z 1698 roku ambona jest również dziełem Riedla. Zdobi ją bogata dekoracja rzeźbiarska, na którą składają się płaskorzeźbione płyty zdobiące kazalnicę oraz pełnoplastyczne postacie świętych i aniołów zdobiące baldachim.
W jednej z bocznych kaplic katedry znajduje się gotycki obraz Matki Boskiej Świdnickiej, zwany też „Maria in sole”, czyli Maryja w słońcu. Ten drugi tytuł pochodzi od promienistej poświaty, która otacza postać Matki Bożej. Maryja na obrazie stoi na księżycu, ubrana jest w błękitną wierzchnią szatę i czerwoną spodnią. Już pod koniec XVII wieku Matka Boża Świdnicka otrzymała srebrną, pozłacaną sukienkę. Obecnie nową pzrygotowywana jest mowa suknka dla Matki Bożej Świdnickiej, która w przyszłym roku zostanie poświęcona przez papieża Franciszka.
Na placu przed kościołem stoi piaskowcowa kolumna św. Floriana wystawiona przez jezuitów w podzięce za jego ocalenie od pożaru po uderzeniu pioruna. Na jej cokole umieszczono łacińską inskrypcję z ukrytą datą: „DIVVs FLorIanVs aDVersVs InCenDIa patronVs (1684 r.)”, w języku polskim znaczy to: „św. Florian patron, obrońca przed pożaram”.